• Nguyễn Đồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935590091
  • Email:
   nguyendong160@yahoo.com.vn
 • Trần Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0988830045
  • Email:
   tuanhp68@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyên là phó Hiệu Trưởng trường THCS Hoài Thanh

Tin đọc nhiều