GIỚI THIỆU VỀ TỔ NGỮ VĂN -  LỊCH SỬ -  GDCD

 

1/ Giới thiệu chung

       Trường THCS Tam Quan Nam trong nhiều năm qua luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học. Đó là nhờ sự phối hợp đồng bộ, nhịp nhàng giữa các bộ phận, các ban ngành, đoàn thể trong và ngoài nhà trường, nhất là sự đóng góp của các tổ chuyên môn, trong đó có Tổ Ngữ văn – Lịch sử  – GDCD.
2/ Cơ cấu tổ chức

- Tổ đảng thuộc chi bộ trường THCS Tam Quan Nam

- Tổ chuyên môn của nhà  trường

- Tổ công đoàn thuộc công đoàn trường THCS Tam Quan Nam

3/ Thành phần tổ chức

 

TT

Họ tên GV

Năm sinh

Năm vào ngành

Trình độ chuyên môn

Đảng viên

Chức danh công tác

Danh hiệu

( GV giỏi)

 

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Thanh Quốc

1967

1990

ĐHSP

X

Tổ trưởng

GVDG cấp huyện

 

 

2

Trương Thị Như

1979

2000

ĐHSP

X

 Tổ phó

GVDG cấp huyện

 

3

Hoàng Thị Thi

1981

2003

ĐHSP

X

Giáo viên

GVDG cấp huyện

 

4

Phạm Hồng Diễm

1983

2005

ĐHSP

X

Giáo viên

GVDG cấp tỉnh

 

5

Lý Thị Mỹ Trang

1992

2015

ĐHSP

X

Giáo viên

 

 

6

Phạm Văn Quyết

1983

2008

CĐSP

X

Giáo viên

 

 

7

Lê Thị Huyền

1993

2017

ĐHSP

 

Giáo viên

 

 

8

Trần Thị Thơm

1980

2001

ĐHSP

 

Giáo viên

 

 

9

Văn Thị Huệ Tâm

1991

2017

ĐHSP

 

Giáo viên

 

 

4/ Thành tích đạt được

* Năm học: 2016-2017

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện 1GV đạt giải ba.( môn GDCD)

- Thi hc sinh gii lp 9 cấp huyện đạt 5 giải ( 03 giải ba, 2 giải KK)

- Thi học sinh sinh giỏi 6,7,8 cấp huyện đạt 5 giải ( 03 giải ba, 2 giải KK)

- Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh đạt 1 giải KK môn Sử.

* Năm học: 2017-2018

- Thi GVCN giỏi cấp huyện 1 GV đạt giải nhì.

- Thi hc sinh gii lp 9 cấp huyện đạt 2 giải KK

- Thi học sinh sinh giỏi 6,7,8 cấp huyện đạt 6 giải ( 3 giải ba, 3 giải KK)

* Năm học: 2018-2019

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2 GV đạt giải nhì môn GDCD và giải ba môn Ngữ văn.

- Thi HSG lớp 9 cấp huyện: đạt 1giải ba môn Lịch sử

- Thi học sinh sinh giỏi 6,7,8 cấp huyện đạt 13 giải ( trong đó  02 giải nhất, 01 giải nhì, 07 giải ba, 03 giải KK )

* Năm học: 2019-2020

- 1 Đề tài sáng kiến đạt giải C cấp Thị xã

- Thi HSG lớp 9 cấp Thị xã : đạt 2 giải ba môn Ngữ văn và môn Lịch sử, 1 giải KK môn Ngữ văn.

- Thi học sinh  giỏi 6,7,8 cấp Thị xã đạt 8 giải ( 01 giải nhì, 02 giải ba, 05 giải KK )