Những năm gần đây, Trường THCS Tam Quan Nam (Hoài Nhơn) có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng giáo dục toàn diện.